MINDFULNESS

”Den årvågenhed, der fremkommer, når opmærksomheden intentionelt i det nuværende øjeblik rettes mod indre og ydre stimuli på en ikke-dømmende og accepterende måde.”

(Jon Kabat-Zinn, 2010)

 

Mindfulness er en måde at være tilstede i Livet på. Det betyder at vi er tilstede lige nu og i dette øjeblik. Vores opmærksomhed er på Nuet. Opmærksomhed i fortid og fremtid er ikke-eksisterende. Når vi praktiserer Mindfulness, skal vi forsøge at være ikke-dømmende, over for det vi oplever i Nuet. Det er en øvelse, for vi er ofte vores egen værste kritiker. Derfor er Mindfulness en øvelse i at være med det, der er uden at dømme, således at vi mærker den kærlighed vi er og fødes med – Selvværd.

Når jeg laver Mindfulness med børn, er det altid tilrettelagt således, at vi træner øvelser, der fremmer bevidst nærvær, opmærksomhed og indre ro hos barnet.

Jeg tager dette udgangspunkt, da jeg ved, hvor meget vores børn forstyrres af den ydre verdens stimuli og krav, og derfor kan have svært ved at regulere sit indre følelsesliv. Det kan give urolige, stressede og udadreagerende børn. Mange børn er triste indeni, de er i tvivl om, hvilken rolle de har i livet og de har ofte et lavt selvværd.

Min mission med at lave Mindfulness for børn er, at jeg kan være med til at styrke børn i at turde mærke deres krop, så de vokser med troen på sig selv. Det er vigtigt, at børn føler sig elsket og forstået, således at de kan håndtere de ydre stimuli fra samfundet de vokser op i.
Mindfulness er helt kort defineret som – bevidst nærvær. Det er en måde, hvorpå du er bevidst opmærksom på, hvad du tænker, føler og hvordan du vælger at handle/reagere derpå.
MindfulnessI Mindfulness vil man støde på de samme udtryk igen og igen, da det kræver træning at blive Mindful.

  • At være Ikke-dømmende
  • Tålmodighed
  • At være Nysgerrig
  • At have Tillid
  • Ikke at have formål
  • Accept af sig selv
  • Give slip, lade tankerne gå

Disse udtryk vil børnene møde i de øvelser vi praktiserer, når de er til Mindfulness. Nogle gange vil de italesættes som et specifikt emne, andre gange vil de indgå i en øvelse som en naturlig del af programmet.