OM MIG

Heidi BehrmannJeg er oprindelig uddannet pædagog, og min mission er at styrke børn og unge i, at måtte være dem de er. Jeg mener det skaber de bedste udviklingsvilkår for det lille barn vi alle kommer af og det store fællesskab vi alle er en del af.

I 2016 startede jeg min virksomhed Heidis Børneyoga og Mindfulness op. Det skete i forlængelse af, at jeg i 2014 blev afskediget fra mit job pga. en stresssygmelding.

Jeg søgte nye måder at finde ind til mig selv på og det blev yoga og mindfulness, der skulle vise sig at være min vej tilbage til balance indeni.

Jeg fandt gode redskaber og strategier herigennem og dem vil jeg gerne viderebringe til andre, så de forhåbentlig ikke lander samme sted som jeg gjorde i 2013.

Jeg er klar til at videreformidle, hvad yoga og mindfulness kan gøre for børn, unge og voksne da det er livsvigtigt, at vi som menneske vokser op med, at vide vi er kærlighed og at vi præcis er, som vi er. Jeg mener, denne viden er livsnødvendig. Har vi strategier og redskaber fra yoga og mindfulness står vi stærkere i os selv og fællesskabet i vores hastig voksende præstationssamfund.

I januar 2019 har jeg ændret mit firmanavn til YogaNærvær. Jeg ønsker at mit unikke yogarum med plads til 8 personer, skal danne ramme for endnu mere nærvær for de, der deltager hos mig og i de fællesskaber der opstår på mine hold.

Uddannelser

Pædagoguddannelsen – Peter Sabroe Seminariet, 2004

Børneyogalærer – YogaRollinger, 2016

HelteYoga – YogaRollinger 2016

Mindfulness for Børn – Mentoruddannelse – Camilla Holmgaard Johnsen, aut. Psykolog, 2016

Selvværdsvejleder – Joan Ørting uddannelser, 2016

Sexolog – Joan Ørting uddannelser, 2018

Gong-instruktør, 2019