SELVVÆRD

Forestil dig at du er et træ, dine rødder (altså rodnettet på træet) er dit fundament. Nogle træer har store, stærke rødder, andre træer har rødder, der er tynde og korte. De træer der har et solidt rodnet, er de træer, der stadig står oprejst efter en storm. Stormen vælter ofte de træer, der ikke er blevet passet og plejet og som har et rodnet, der ligger lige under jordoverfladen.

Selvværd er selvværdi – Kærligheden til sig selv. Det at kende sig selv, vide hvornår ens værdier bliver overtrådt af venner og familie.

Selvværd gror gennem livet. Det bygger på grænser, behov, værdier og at du tillader dig at være den du er.

Vi kan alle have en indre dommer, en kritikere der sætter gang i alle mulige tanker om os selv. Vi skal lære at vi ikke er vores tanker, men at vi har tanker om os selv! Fx. “Jeg er grim”, “Jeg er intet, de andre er mere end mig”. Lavt selvværd er at tro på, at disse tanker er sande.

Selvværd er en bevægelig størrelse, nogle dage kan vi føle hele verden kan komme an og vi kan klare udfordringerne og andre dage kan vi på ingen måde klare bare lidt modgang. Intet er forkert, du er ikke forkert.

Til en yoga-, mindfulness- eller åndedrætstime vil jeg altid have overvejelser omkring styrkelse af selvværdet med i mit arbejde med de børn, unge og voksne, der kommer hos mig. Jeg vil bidrage med redskaber og strategier, der kan udvikle et fundament i den enkelte. Jo mere barnet, den unge og den voksne hviler i sig selv, jo mere eftertænksomhed er der i personen og det er med til, at der kan træffes gode valg gennem livet.

Det er et livsvigtigt fundament at gå ud i Verden med – følelsen af at være kærlighed og alt er som det skal være – Det er selvværd!